Zbirka ilustracij

Tissues

To download the kit to your hard drive - right click on the link and choose 'Save As'

Zbirka ilustracij je namenjena samo za nekomercialno uporabo.
Kopiranje in distribucija informacij in materiala, ki ga vključuje set diapozitivov, sta dovoljena le v izobraževalne namene.
Uporaba omenjenega materiala v komercialne namene ni dovoljena brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja Servier.