Kontakt

Bi nam radi postavili vprašanje ali dali predlog?

Potrebujete več informacij?

Želite prijaviti neželeni učinek ob jemanju katerega od zdravil podjetja Servier?

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno.
Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na Javno agencijo Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, Sektor za farmakovigilanco, Nacionalni center za farmakovigilanco, Slovenčeva ulica 22, SI-1000 Ljubljana, tel: +386 (0)8 2000 500, faks: +386 (0)8 2000 510, e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si, spletna stran: www.jazmp.si.

Lahko pa nam poročate direktno na info.slovenija@servier.com

 

Mi smo vam na voljo!

Vaša vprašanja ali predloge nam pošljite na naslov:

Servier Pharma d.o.o., Podmilščakova ulica 24, 1000 Ljubljana

ali pa na elektronski naslov:

info.slovenija@servier.com