NEKAJ ŠTEVILK

34

NAJVEČJA FARMACEVTSKA DRUŽBA NA SVETU
2. farmacevtska družba v Franciji

66

PODRUŽNIC
po svetu

100

MILIJONOV BOLNIKOV
po vsem svetu, ki
se vsak dan zdravijo s Servierevimi zdravili

21400

ZAPOSLENIH

Servier je mednarodna farmacevtska družba

Servier je mednarodna farmacevtska družba, ki deluje pod vodstvom fundacije. S svojo močno geografsko prisotnostjo v 150 državah in prihodki v višini 4,9 milijarde € v l. 2021/22 zaposluje 21.400 ljudi po vsem svetu. Servier je neodvisna družba, ki vsako leto vlaga v raziskave in razvoj več kot 20 % prihodkov od prodaje. Z namenom pospeševanja terapevtskih inovacij v korist bolnikov je zavezana k odprtim in sodelovalnim inovacijam z raziskovalnimi partnerji, farmacevtskimi skupinami in biotehnološkimi podjetji. Poleg tega v središče svojih dejavnosti, vse od raziskav do pomoči, ki ni le v obliki zdravila, postavlja tudi glas bolnika. 

TEMELJ NAŠEGA DELOVANJA

Navdihuje nas naše poslanstvo, spodbujajo nas lastne vrednote in vodi nas naša vizija. To so naši temelji in naša identiteta. Po vsem svetu se zaposleni v družbi Servier zavzemajo za terapevtski napredek, da bi zadovoljili potrebe bolnikov. Dan za dnem so predani svojemu delu, da bi omogočili oskrbo bolnikov in rešili njihova življenja.

NAŠE POSLANSTVO

Predani smo terapevtskemu napredku, da s pomočjo zdravstvenih delavcev izpolnjujemo potrebe bolnikov. Prihodnjim generacijam si prizadevamo omogočiti svet, v katerem bi bila kakovostna zdravstvena oskrba dosegljiva in dostopna vsem.

NAŠA VIZIJA

Postaviti svoje bolnike in odkritja v središče svojih aktivnosti.

Spodbujati posameznikovo kot tudi skupinsko zavezanost, ki je gonilna sila družbe.

Zagotoviti svojo neodvisnost in možnost za dolgoročno naložbo.

Biti družba z razširjenostjo po vsem svetu.

S svojimi dejanji pomagamo prihodnjim generacijam omogočiti svet, ki lahko vsem zagotovi dostop do kakovostne zdravstvene oskrbe.

Odkrijte naše 4 vrednote

Upaj si biti inovativen
Zavezani smo k zagotavljanju inovativnih terapevtskih rešitev. Vodi nas pionirski duh, zato si upamo, prizadevamo in skupaj dosežemo.

Deli in s tem rasti
Vsaka priložnost za skupno delo pripomore k skupnemu dobremu. Ne glede na to, kdo ali kje smo, rastemo in se razvijamo s skupnim delom, ki temelji na izkušnjah in doprinosu vsakega posameznika.

Pokaži skrb do drugih
Na prihodnost se pripravljamo s sprejemanjem človeških in okoljskih razsežnosti.
Naša skrb za zdravje in zadovoljstvo vseh je naša gonilna sila.


Bodi predan uspehu
Ključno vlogo ima stalen razvoj družbe. Ne glede na to, s kakšnimi izzivi se soočamo, smo zavezani izpolnjevanju svojih obljub.

CELOVITA ZDRAVSTVENA OSKRBA

Servier se zavzema za bolnike in je predan bolnikom – od raziskav do zagotavljanja inovativnih terapevtskih rešitev.

S Servierevimi zdravili se vsak dan zdravi 100 milijonov bolnikov po celem svetu.

Širok nabor Servierevih originalnih zdravil

Kakovostna generična zdravila

Digitalna tehnologija za zdravstveno oskrbo prihodnosti

K NOVEMU MODELU RAZISKAV IN RAZVOJA ZA POSPEŠITEV INOVACIJ

Naš model raziskav in razvoja se nenehno razvija, da bi pospešil zagotovitev zdravil, ki ustrezajo dejanskim potrebam bolnikov. Ustanovitev bodočega Servierevega raziskovalnega inštituta Paris-Saclay je idealna ponazoritev naše želje po izvajanju bolj odprtih, dinamičnih in produktivnih raziskav za izpolnitev potreb bolnikov.

Z namenom odkriti nova zdravila, ki izboljšujejo življenja bolnikov, Servier vlaga v raziskave in razvoj več kot 20 % prihodkov od prodaje (z izjemo generičnih zdravil). Svoja prizadevanja v raziskavah in razvoju usmerjamo v štiri terapevtska področja, kjer so potrebe velike. Servier namerava 50 % svojega globalnega proračuna za raziskave in razvoj* nameniti v raziskovanje onkoloških zdravil.

* Aktivnost blagovne znamke

ONKOLOŠKE BOLEZNI
SRČNO-ŽILNE IN PRESNOVNE BOLEZNI
NEVROZNANOST
IMUNSKE VNETNE BOLEZNI

RAZISKOVALNI INŠTITUT PARIS-SACLAY

Pomemben korak pri doseganju bolj odprtih, dinamičnih in produktivnih raziskav za zadovoljitev potreb bolnikov.

  • 45.000 m2raziskovalnih objektov
  • zagonski inkubator
  • 350 milijonov € naložb
  • Servier bo edina mednarodna farmacevtska družba, prisotna v tem raziskovalnem središču

DOLGOROČEN IN PERSONALIZIRAN
ODNOS

Obsežnost in zapletenost znanosti danes zahteva odprto in sodelovalno mrežo med vsemi interesnimi skupinami v raziskavah.
V Servieru zato vedno znova aktivno iščemo raziskovalna partnerstva tako z akademskimi organizacijami kot tudi drugimi farmacevtskimi in biotehnološkimi podjetji. Izbira partnerstva z nami pomeni dolgoročno naložbo prek naše strukture, ki temelji na fundaciji. Pomeni izbiro strokovne in zdravstvene odličnosti z našimi vrhunskimi strokovnjaki in široko mrežo kliničnih strokovnjakov. Vsako partnerstvo je edinstveno in ustvarja personaliziran odnos.

MOČNO INDUSTRIJSKO OMREŽJE

Servier ima industrijsko omrežje 16 proizvodnih enot po vsem svetu. Ta integrirani industrijski model omogoča nadzor vseh stopenj življenjskega cikla zdravil, zagotavlja stalno raven kakovosti in prilagodljivo proizvodno zmogljivost.

POZITIVEN VPLIV NA DRUŽBO

Servier uporablja proaktivni pristop k družbeni odgovornosti podjetij. Ta pristop je strukturiran okrog 4 zavez, ki združujejo 17 z oceno opredeljenih prednostnih izzivov. Ti temeljijo na smernicah ISO 26000 in razgovorih z interesnimi skupinami.
Dobrodelni sklad pod pokroviteljstvom Serviera od l. 2016 podpira pobude splošnega interesa v Franciji in tujini na področju zdravstva, izobraževanja in družbenega življenja. Več informacij najdete na: https://volunteer.servier.com/en/.