Servier Pharma d.o.o.

Podmilščakova ulica 24

1000 Ljubljana


+386 1 563 48 11
info.slovenija@servier.com

    Poročanje neželenega učinka in neustrezne kakovosti, medicinske informacije

    V kontaktni obrazec vpišite podatke. Naj vas opomnimo, da morate vnesti objektivne komentarje (in nikoli pretiranih ali žaljivih pripomb). Prosimo, da ne posredujete nikakršnih podatkov, ki veljajo za občutljive zasebne podatke, kot so npr. rasna ali etnična pripadnost, politično, filozofsko ali versko mnenje, pripadnost sindikatu, spolna usmerjenost, kršitve, obsodbe ali odvzem prostosti.

    * Zahtevana polja