Objava prenosov sredstev zdravstvenim delavcem in zdravstvenim organizacijam je sestavni del pobude za preglednost, ki sta jo razvila Evropska zveza farmacevtske industrije in združenj (v nadaljevanju: EFPIA) in Mednarodni forum znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb, GIZ.

Podjetje Servier upošteva in v celoti podpira cilje, ki jih spodbuja zgoraj omenjena samoregulativna pobuda. 

Da bi farmacevtska podjetja pospešila znanstvena spoznanja in izboljšala oskrbo bolnikov, morajo vzajemno delovati z zdravstveno skupnostjo. Takšno vzajemno delovanje, kot je npr. začetek ali spremljanje kliničnega preskušanja, od zdravstvenih delavcev in zdravstvenih organizacij zahteva pomembno stalno vključitev v smislu dela in časa. Izid te objave bo pripomogel k boljšemu razumevanju našega medsebojnega delovanja.

Mednarodni forum forum znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb, GIZ predlaga dodatne informacije glede objave načel, ki jih farmacevtska podjetja upoštevajo na lokalni ravni.

 

Objava Servierevih prenosov sredstev za SLOVENIJO je na voljo tukaj: 

 

20212021 DB

20222022 DB

20232023 DB

 

Objava je bila pripravljena v skladu s slovenskim metodološkim navodilom in zahtevami Kodeksa ravnanja Mednarodnega foruma znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb, GIZ. Medsebojno delovanje, ki je omenjeno v tem dokumentu, vključuje vse prenose sredstev, ki so jih vsako leto v obdobju od 1. januarja do 31. decembra izvedla vsa podjetja skupine Servier na lokalni ravni oz. v tujih državah.

V primeru kakršnih koli vprašanj v zvezi z informacijami iz tega odstavka nas lahko kontaktirate in najdete več informacij o objavah, ki jih je pripravila skupina Servier v drugih državah.