Za uporabo spletne strani “servier.si” in njenih pod-domen (v nadaljevanju pod skupnim imenom: spletna stran) je treba sprejeti veljavne splošne pogoje uporabe (v nadaljevanju: PU). 

S prijavo na spletno stran in z uporabo te spletne strani uporabnik interneta (v nadaljnjem besedilu: uporabnik) potrjuje, da je prebral veljavne PU in se z njimi strinja brez omejitev ali zadržkov ter se zavezuje, da jih bo spoštoval.   

1. Namen  

Namen spletne strani je omogočiti uporabnikom splošne informacije o podjetju Servier Pharma, d. o. o. njegovih dejavnostih, organizaciji, raziskavah, kadrovski politiki, komunikaciji, zdravilih, ponudbah, storitvah ter novostih in dogodkih. Ne objavljamo in ne zagotavljamo storitev, ki so namenjene otrokom.  

Servier Pharma, d. o. o. kot imetnik dovoljenja za promet z zdravili v skladu s posebnimi zakonskimi in podzakonskimi obveznostmi, ter z Forumovim kodeksa ravnanja omogoča uporabnikom predvsem informacije s področja zdravja.  

S tem je določeno, da spletna stran ni namenjena zagotavljanju zdravstvenih storitev ali zdravstvenih storitev na daljavo. Informacije, ki so na spletni strani, zato ne morejo veljati za enakovredne zdravniškemu mnenju ali diagnozi oz. ne morejo nadomestiti posvetovanja z zdravstvenim delavcem.  

Če ste bolnik, se glede vašega zdravstvenega stanja in zdravljenja posvetujte z zdravnikom ali z drugim strokovno usposobljenim zdravstvenim delavcem.

Prav tako te informacije ne predstavljajo promocije ali oglaševanja zdravil. Namenjene so le v informativne namene, zato vsebujejo samo osnovne podatke, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje zdravil.

2. Intelektualna lastnina

Vsa vsebina, ki je na voljo na spletni strani, vključno, in brez omejitev, z besedili, grafikami, piktogrami, slikami, fotografijami, ilustracijami, zvoki, avdio in video podatki ter drevesno strukturo spletne strani, načrtom brskanja in logotipi, oblikovanjem in organizacijo njenih ključnih besed, naslovov, zbirk podatkov, strukture in vsebine, blagovnih znamk (v nadaljevanju: vsebine) je izključna last Servier Pharma, d. o. o. in/ali po potrebi njegovih dajalcev licenc ali partnerjev in je kot taka varovana s pravicami intelektualne lastnine ali pravicami do uporabe slik.  

Posledično je v skladu z določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah in Zakona o industrijski lastnini, brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja Servier Pharma, d. o. o. strogo prepovedana vsakršna komercialna uporaba, zastopanje, distribucija, razmnoževanje, prilagajanje, prevajanje ali preoblikovanje spletne strani in/ali njenih sestavnih elementov delno ali v celoti in s katerimkoli postopkom, vsakršna izmenjava vsebine spletne strani in vsakršen prenos na drugo spletno stran.  

Vsako prošnjo za dovoljenje za razmnoževanje ali predstavitev katerekoli vsebine s spletne strani je treba poslati Servier Pharma, d. o. o. na naslov: info.slovenija@servier.com.   

Poleg tega so blagovne znamke in logotipi, ki so prikazani na spletni strani, registrirane blagovne znamke in jih ni mogoče uporabljati brez izrecnega dovoljenja njihovega lastnika. Zastopanje, razmnoževanje, distribucija in ponovna distribucija, delno ali v celoti, na podlagi elementov spletne strani zato brez predhodnega pisnega dovoljenja imetnika pomenijo kršitev avtorskih pravic v smislu določb Zakona o avtorski in sorodnih pravicah in Zakona o industrijski lastnini.   

V vsakem primeru se uporabnik zaveže, da bo obdržal in kopiral vsako omembo avtorskih pravic ali pravic lastnine, ki so navedene v vseh elementih spletnega mesta, ki ga uporablja.  

3. Obdelava osebnih podatkov

Servier Pharma, d. o. o. lahko v vlogi upravljalca podatkov v smislu  Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov) ter Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20) na spletni strani zbira in obdeluje osebne podatke uporabnika. 

Uporabnik je obveščen, da bodo njegove osebne podatke uporabljale službe ter osebje Servier Pharma, d. o. o. in drugih pravnih oseb v družbi Servier, ki morajo zanje vedeti. 

Dobavitelji in ponudniki storitev Servier Pharma, d. o. o., zlasti tisti, ki so odgovorni za gostovanje in izdelavo spletne strani, lahko dostopajo do osebnih podatkov uporabnika za namene, ki so nujno potrebni za izvajanje njihovih nalog.  

Servier Pharma, d. o. o.  bo morda dolžna sporočiti nekatere vaše osebne podatke pristojnim organom. V skladu z veljavnimi zakoni se Servier Pharma, d. o. o. zavezuje, da bo hranila osebne podatke uporabnika samo toliko časa, kolikor je treba, da se dosežejo postavljeni nameni obdelave osebnih podatkov.   

Servier Pharma, d. o. o. lahko skladno z dovoljenji ali zahtevami veljavne zakonodaje hrani osebne podatke uporabnika dlje časa ali če je to potrebno za zaščito njegovih pravic in interesov.  

Po navedenem obdobju se osebni podatki izbrišejo ali arhivirajo skladno z veljavno zakonodajo.

V skladu z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov ima vsak uporabnik:   

 • pravico do preklica privolitve, 
 • pravico dostopa do osebnih podatkov, 
 • pravico do popravka osebnih podatkov, 
 • pravico do izbrisa osebnih podatkov (»pravica do pozabe«), 
 • pravico do omejitve obdelave, 
 • pravico do prenosljivosti podatkov, 
 • pravico do ugovora obdelavi, 
 • pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu. 

Vsako od omenjenih pravic je mogoče uveljaviti, tako da se osebi, pooblaščeni za varstvo podatkov, na enega od naslednjih načinov pošlje zahteva:

 • z uporabo kontaktnega obrazca, ki je dostopen na spletni strani, v katerega uporabnik vpiše svoje ime in kontaktne podatke, da se mu lahko pošlje odgovor ali  
 • v obliki e-sporočila na naslednji e-naslov: info.slovenija@servier.com  
 • s pisemsko pošiljko na naslednji naslov: 

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov  
Servier Pharma d.o.o. 
Podmilščakova ulica 24 
1000 Ljubljana 

Skladno z zgoraj navedenim lahko posameznik poda pritožbo tudi pri državnem nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. V Republiki Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec s poslovnim naslovom na Dunajski cesti 22, 1000 Ljubljana, kateremu lahko posameznik naslovi pritožbo na: gp.ip@ip-rs.si ali telefonsko številko 01 230 97 30. 

Vse informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov uporabnika so opredeljene v Politiki glede varstva vaših osebnih podatkov.

4. Piškotki

Uporabniki so obveščeni, da se lahko med brskanjem po spletni strani podatki shranijo v njihov brskalnik ali se iz njega obnovijo, običajno v obliki piškotkov. Ti podatki se lahko nanašajo na uporabnika, vrsto uporabljenega brskalnika, uporabnikove nastavitve brskanja, spletno stran (obiskane strani, datum in čas prijave ipd.) ali uporabnikovo napravo (računalnik, tablični računalnik, pametni telefon ipd.) in se uporabljajo predvsem za zagotavljanje pravilnega delovanja spletne strani.       

Piškotki ne omogočajo Servier Pharma, d. o. o. osebne identifikacije uporabnikov, temveč splošno zbiranje informacij, ko ti obiščejo spletno stran in jim omogočajo personalizirano spletno izkušnjo.  

Podjetje Servier Pharma, d. o. o. se zavezuje, da vsebine teh piškotkov ne bo posredovala tretjim osebam, razen če je njena dolžnost, da to stori, kot je to odredil sodni ali upravni organ. Uporabnik je ob prijavi na spletno stran izrecno pozvan k uporabi piškotkov, ki so prisotni na spletni strani.   

Podobno, ko uporabnik klikne na ikono, ki je prisotna na spletni strani in je namenjena socialnim omrežjem (npr. Twitter, Facebook ali Linkedin), lahko omenjena socialna omrežja prav tako pustijo piškotke v njegovi napravi, če je uporabnik med brskanjem sprejel nalaganje piškotkov. Uporabnik lahko blokira uporabo vseh ali nekaterih piškotkov ali izbriše piškotke, ki so bili predhodno nameščeni v njegovem brskalniku:  

 • prek konfiguratorja za upravljanje piškotkov, da mu omogoči pridobitev podrobnosti o posamezni kategoriji piškotkov, ki se uporabljajo in/ali ostanejo na spletni strani, ter za upravljanje njegovih nastavitev; 
 • ali s spreminjanjem njegovih parametrov brskanja z ogledom menija Pomoč v uporabljenem spletnem brskalniku (Microsoft Internet Explorer, Apple Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera itd.) zlasti zato, da bi sprejel ali zavrnil vse piškotke, bil obveščen o tem, kdaj je bil piškotek izdan, videl njegovo veljavnost, trajanje in vsebino ter občasno izbrisal piškotke. 

Blokiranje ali brisanje določenih vrst piškotkov utegne vplivati na dostop do določenih funkcij ali strani spletnega mesta ali ga onemogočiti oz. onemogočiti dostop do nekaterih storitev, ki jih ponuja spletna stran, za kar Servier Pharma, d. o. o. ne more biti odgovorna. Izvedite več o politiki piškotkov.

5. Uporaba spletne strani

Uporabniki se zavežejo, da bodo uporabljali spletno stran:  

 • v skladu z njeno predvideno uporabo;  
 • za zasebno uporabo, ki ne vključuje komercialnih ali promocijskih dejavnosti ali dejavnosti za poklicne, promocijske, tržne ali komercialne namene; 
 • v skladu z avtorskimi pravicami in vsemi drugimi vrstami pravic intelektualne lastnine, zlasti z ohranjanjem vsake navedbe avtorske ali lastniške pravice, omenjene v vseh elementih spletne strani, ki jo uporablja; 
 • brez uporabe robota ali kateregakoli drugega avtomatiziranega sredstva za dostop do vsebine spletne strani in brez poskusov oviranja spletne strani; 
 • brez poskusa kopiranja, razmnoževanja njene vsebine delno ali v celoti, da bi omogočili dostop do nje, oz. brez poskusa distribuiranja njene vsebine ali deljenja na kakršenkoli način z nepooblaščenimi tretjimi osebami.  

Poleg tega so informacije na spletni strani ne-pogodbene in jih ni mogoče šteti kot ponudbo za storitve ali zdravila.      

V nobenem primeru ne pomenijo trditve, garancije ali zaveze Servier Pharma, d. o. o. v zvezi z zdravili in storitvami, ki so v njej prikazani.      

Uporabnik je tudi obveščen, da informacij, ki so objavljene na spletni strani, ni mogoče šteti za enakovredne zdravniškim nasvetom in jih ni mogoče uporabljati namesto nasvetov zdravnika. Uporabniki zato teh informacij pod nobenim pogojem ne smejo uporabljati za postavitev zdravstvene diagnoze ali priporočilo zdravljenja in se morajo za nudenje medicinske pomoči posvetovati z zdravstvenim delavcem, ki je za to pooblaščen.   

Servier Pharma, d. o. o. ne more biti odgovorna za nobeno odločitev, sprejeto na podlagi katerekoli informacije, ki jo vsebuje spletna stran niti za kakršnokoli uporabo s strani tretjih oseb.  

Prav tako je treba opozoriti, da je vsak uporabnik spletne strani odgovoren za sprejemanje vseh ustreznih ukrepov za zaščito in varovanje svojih podatkov in/ali aplikacij pred kakršnimkoli vdorom ali kontaminacijo z virusi, prisotnimi na spletni strani. 

6. Natančnost in celovitost informacij spletne strani

Vse informacije, ki se posredujejo uporabnikom na spletni strani, so na voljo ‘’takšne kot so’’ brez kakršnegakoli jamstva, z izrecnim ali tihim soglasjem, vključno, vendar neomejeno na implicitno jamstvo tržne kakovosti, zmožnosti za določeno uporabo ali odsotnost kršitve avtorskih pravic.       

Servier Pharma, d. o. o. si v okviru svojih zmožnosti prizadeva zagotoviti, da so informacije, ki se distribuirajo na spletni strani, ob objavi natančne in aktualne.  

Vendar pa na noben način ne jamči za resničnost, popolnost, natančnost ali celovitost informacij in vsebin, ki so na voljo uporabnikom na spletni strani, in si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni ali popravi vsebino informacij in dokumentov, objavljenih na spletni strani. 

Posledično Servier Pharma, d. o. o. ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli nenatančnost, netočnost, opustitev ali spreminjanje informacij, ki so na voljo na spletni strani, zlasti v primeru spremembe zakonskih ali statutarnih določb in zaradi kakršnekoli škode, ki bi nastala zaradi goljufivih vdorov s strani tretje osebe, zlasti kadar bi lahko privedla do sprememb informacij, ki so na voljo na spletni strani.  

V zvezi s tem Servier Pharma, d. o. o. ne more biti odgovorna za vsebino teh strani ali za kakršnokoli uporabo spletne strani, ki bi jo uporabnik lahko izvedel, za vso neposredno ali posredno škodo, ki jo povzroči dostop ali uporaba spletne strani katerekoli stranke ali pa ker nanjo ni mogoče dostopati. 

7. Sprememba spletne strani

Servier Pharma, d. o. o. si pridržuje pravico do spreminjanja vsebine spletne strani in podatkov ali informacij, dostopnih prek spletne strani, ter veljavnih splošnih pogojev uporabe, zlasti zaradi izpolnjevanja vseh novih veljavnih standardov, zakonodaje in/ali predpisov in/ali zaradi izboljšanja učinkovitosti spletne strani. 

V tem primeru bodo spremenjeni splošni pogoji uporabe začeli veljati z dnem, ko bodo objavljeni na spletni strani. 

Uporabniku zato priporočamo, da se redno seznanja s splošnimi pogoji uporabe spletne strani.  

8. Dostopnost spletne strani

Servier Pharma, d. o. o. si prizadeva, da bi bila spletna stran dostopna uporabnikom 24 ur na dan, 7 dni v tednu. 

Vendar Servier Pharma, d. o. o. ne more zagotoviti trajne razpoložljivosti in dostopnosti spletne strani. 

Zaradi tega si Servier Pharma, d. o. o. pridržuje pravico, da lahko kadar koli prekliče, omeji, začasno ustavi ali začasno prekine delni ali popolni dostop do spletne strani, njenih funkcij oz. vseh ali dela storitev, ponujenih na spletni strani, brez predhodnega obvestila ali nadomestila iz kakršnegakoli razloga, zlasti zaradi tehničnega vzdrževanja, v primeru višje sile ali nepredvidene nesreče, težav z informacijsko tehnologijo, težav v zvezi s strukturo komunikacijskih omrežij ali drugih tehničnih težav. 

Ne glede na vsa sredstva, ki jih uporablja Servier Pharma, d. o. o. in njeni ponudniki tehničnih storitev, je uporabnik obveščen, da internetno omrežje ni zanesljivo, predvsem v smislu relativne varnosti pri prenosu podatkov, nezajamčene kontinuitete dostopa do spletnega mesta, nezajamčene zmogljivosti glede hitrosti prenosa podatkov in širjenja virusov. S tem je tudi določeno, da internetno omrežje ter IT in telekomunikacijski sistemi niso brez napak in da lahko pride do motenj in okvar. 

Posledično Servier Pharma d. o. o. v zvezi s tem ne daje nobenega jamstva in zato ne more biti odgovorna za kakršnokoli škodo, ki je povezana z omenjeno uporabo internetnega omrežja in zlasti z IT in telekomunikacijskimi sistemi, čeprav ta seznam ni omejevalen: 

 • slab prenos in/ali sprejem vseh podatkov in/ali informacij na internetu; 
 • zunanji vdor ali prisotnost računalniških virusov; 
 • okvara celotne opreme za sprejemanje ali komunikacijskih vodov; 
 • kakršnekoli druge okvare internetnega omrežja, ki preprečujejo zadovoljivo delovanje spletne strani.  

9. Odgovornost pravne osebe

Servier Pharma, d. o. o. ne more biti odgovorna za kakršnokoli neposredno ali posredno škodo, na primer – čeprav ta seznam ni omejujoč – za vse izgube ali poškodbe podatkov, izgubo programov, izgubo dobička ali izgubo iz poslovanja, ki jo povzroči uporabnik ali tretja oseba in ki izhajajo iz dostopa do spletne strani, brskanja po spletni strani, iz vsebine spletne strani in uporabe spletne in spletnih strani, ki so z njo povezane, ali zaradi nemogoče uporabe vsebine, informacij in storitev, ki jih ponuja prek spletne strani s strani uporabnikov. 

Servier Pharma, d. o. o. zlasti zavrača vso odgovornost za kakršnokoli škodo zaradi: 

 • tipkarske napake ali napake pri formatiranju, nenatančnosti, netočnosti, ali opustitvi, ki se nanaša na informacije, dostopne na spletni strani; 
 • goljufivega vdora tretje osebe, ki je privedel do spremembe informacije, dokumentov ali elementov, ki so na voljo na spletni strani; 
 • dostopa katerekoli stranke do spletne strani ali onemogočenega dostopa do spletne strani; 
 • okvare, napake ali nezdružljivosti uporabnikove IT opreme; 
 • prekinitve omrežij, ki zagotavljajo dostop do spletne strani, zaradi popolne ali delne nedostopnosti spletne strani, ki je zlasti posledica telekomunikacijskega delovanja; 
 • zaradi širjenja in vnosa računalniških virusov, trojanskih konjev ali črvov prek spletne strani, ki lahko vplivajo na računalniško opremo uporabnika; 
 • verodostojnosti kakršnihkoli informacij, ki izhajajo neposredno ali posredno iz spletne strani, uporabe spletne strani ali zaradi uporabe zdravila, na katerega se sklicujejo.       

Servier Pharma, d. o. o. ne prevzema nobene odgovornosti, izrecne ali implicitne, če uporaba informacij na spletni strani krši patent, avtorske pravice ali registrirano blagovno znamko.  

10. Odgovornost uporabnika

Uporabnik bo uporabljal spletno stran obzirno upoštevajoč pravice drugih uporabnikov. Uporabnik spletne strani upravljavca se zaveže, da ne bo z nobenim ravnanjem deloval v nasprotju z zakoni, javnimi predpisi in moralo. Uporabnik ne bo objavljal vsebine, ki je žaljiva, diskriminatorna ali ima zakonske znake prekrška ali kaznivega dejanja. Uporabnik je lahko za protipravna ravnanja civilno in kazensko odgovoren. 

Uporabnik je obveščen, da je v primeru zahteve pristojnih organov Servier Pharma, d. o. o.  pooblaščena za posredovanje vseh podatkov o prijavi, ki omogočajo identifikacijo uporabnika, če se zdi, da je slednji izvor nezakonite vsebine ali dejanj. 

11. Hiperpovezave

Spletna stran lahko vsebuje povezave do drugih spletnih strani, ki jih objavlja tretja oseba.   

Prisotnost hiperpovezave do spletne strani tretje osebe pod nobenim pogojem ne pomeni odobritve spletne strani ali njene vsebine s strani Servier Pharma, d. o. o.. 

Servier Pharma, d. o. o. nima nadzora nad spletnimi stranmi tretje osebe in posledično ne prevzema nikakršne odgovornosti v zvezi z njihovo vsebino ali kakršnokoli uporabo teh strani s strani uporabnika.   

Poleg tega Servier Pharma, d. o. o. zato ni odgovorna za informacije, mnenja in priporočila tretjih oseb.  

Uporabnik do spletnih strani tretjih oseb dostopa in jih uporablja na lastno odgovornost in v skladu z veljavnimi pogoji uporabe na omenjenih spletnih straneh. 

Uporabnikom zato svetujemo, da preverijo pogoje uporabe in politiko varstva osebnih podatkov teh spletnih strani, preden jim posredujejo svoje osebne podatke. 

12. Veljavna zakonodaja

Veljavne pogoje uporabe (PU) ureja zakonodaja RS in EU, tako glede temeljnih kot tudi formalnih pravil. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno sodišče v Ljubljani.  

Vsaka uporaba kolizijskih pravil, ki omejuje polno uporabo zgoraj navedene zakonodaje, je s tem izključena.  Predpisi se uporabljajo za vse uporabnike, ki brskajo po spletni strani in uporabljajo vse ali del njenih funkcij. 

13. Pravne navedbe:

Spletno stran servier.si objavlja Servier Pharma d.o.o, družba s kapitalom 21.908 evrov, ki je registrirana v Okrožnem sodišču v Ljubljani  v registru gospodarskih družb kot številka 1/34984/00, s sedežem na Podmilščakovi ulici 24, 1000 Ljubljana, 015634811. 

Lastnik in upravljalec spletne strani je g. Fabrice Barbu, direktor podjetja Servier Pharma d.o.o.

Spletno stran servier.si gosti podjetje OVH SAS s sedežem na naslovu  2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Francija – https://www.ovh.com/

Zasnovo in izdelavo spletne strani servier.si je izvedlo podjetje LICORN PUBLISHING, SARL s sedežem na  101 rue de Sèvres, 75006 Paris – Francija,  https://licornpublishing.com/