Dobrodelni sklad Mecenat Servier združuje, razvija in podpira solidarnostne pobude skupine Servier na področju zdravja, izobraževanja, kulture in skupnega bivanja. Njegova cilja sta: povečati družbeno koristnost svojih dejavnosti po vsem svetu ter okrepiti mobilnost Servierevih 22.500 zaposlenih – tako, da prisluhne vsem svojim zainteresiranim skupinam. 

Od ustanovitve dobrodelnega sklada Mecenat Servier smo razvili več kot 30 pridruženih partnerstev,” poudarja Corinne Massin, direktorica za korporativno človekoljubje in generalna odposlanka sklada Mecenat Servier. “Hkrati smo z različnimi pobudami, kot so sponzorstvo na podlagi znanj in spretnosti, solidarnostni dopust (Conge Solidaire®), solidarnostni seminarji in od konca leta 2019 prispevanje mikrodonacij, t.j. zaokroževanja plač zaposlenih navzdol (L’ARRONDIE sur salaire), spodbujali zaposlene v skupini Servier, da postanejo dejavni.

Mecenat Servier je leta 2020 prek razgovorov z zaposlenimi in partnerskimi organizacijami naredil svojo prvo oceno učinka. Iz nje je razvidno navdušenje zaposlenih nad sodelovanjem v pomembnih dobrodelnih pobudah. Študija poudarja tudi predanost sklada Mecenat Servier združenjem, in sicer z resničnim upoštevanjem njihovih potreb prek poglobljenega poslušanja in procesa soustvarjanja.

Dobrodelni sklad Mecenat Servier v obliki filma promovira prav to skupno predanost vsem oblikam solidarnosti.

Film, ki priča o konkretnih solidarnostnih ukrepih, ki krepijo teritorialni odtis skupine in njene povezanosti z lokalnimi skupnostmi.

Oglejte si 4-minutni film “Prisluhnimo in pojdimo skupaj naprej”

Pomembne številke

1.815 predanih zaposlenih v l. 2019/2020

30 združenj, ki jim nudimo podporo že od l. 2016

21 držav posredovanja in vedno večja internacionalizacija